Prosiect Chwarae RAY

Mae RAY Ceredigion wedi lawnsio prosiect newydd cyffrous yn seiliedig ar y thema o CHWARAE ac mae’n agored i bob oedran!

Prosiect Chwarae RAY

Rydym eisiau darganfod sut mae plant yn chwarae heddiw, sut oedd oedolion yn chwarae pan yn blant a beth sy’n aros yr un peth?

Beth yw Prosiect Chwarae RAY?

Mae’r prosiect yn rhan o raglen ‘Mae Gorllewin Cymru yn Garedig’ (West Wales is Kind) sy’n cael ei gefnogi gan Llywodraeth Cymru fel rhan o ‘Orllewin Cymru Iachach’ i gefnogi prosiectau rhanbarthol rhwng cenedlaethau sy’n:

  • Gwella cysylltedd cymdeithasol
  • Lleihau unigrwydd cymdeithasol
  • Cefnogi pobl hen ac ifanc i ddysgu oddiwrth eu gilydd
  • Mwyafu’r potensial a’r defnydd o dechnolegau digidol

Sut rwyf yn cymryd rhan?

Rydym eisiau clywed gennych am eich profiadau ac atgofion o chwarae!

  • Rhannwch eich lluniau a’ch gwaith celf! Efallai eich bod wedi dal rhai eiliadau da o’ch plentyn yn chwarae ei hoff gêm? Neu efallai y byddwch yn hoffi tynnu llun i ni ar y thema o chwarae? Byddem yn hoffi eu gweld! Ymunwch â’n grwp preifat ‘Facebook‘ ble fedrwch postio a rhannu. Neu medrwch eu ebostio i Steph -ein Cydlynydd Prosiect: [email protected]
  • Cysylltwch â’n Cydlynydd Prosiect, Steph Glover i sgwrsio am eich profiadau a’ch atgofion o chwarae. Ffôn: 07707 040 658. E-bost: [email protected]
  • Cymerwch ran yn ein Holiadur Chwarae ar-lein! Pwrpas y prosiect yw i gael pobl o bob oedran i rannu eu profiadau am chwarae. Mae gennym un ar gyfer oedolion ac un i blant, felly pam na wnewch chi lenwi’r ddau gyda’ch gilydd? Efallai hyd yn oed fe wnech chi ddysgu rhywbeth newydd am eich gilydd!

Beth fydd yn digwydd i gasgliadau’r ymchwil?

Gyda help arlunydd cymunedol lleol a’r amrywiol grwpiau sy’n ynghlwm â’r prosiect, bydd yr holl waith celf, lluniau, atgofion a phrofiadau yn cyfrannu at gynllun mosäig yn yr awyr agored a arddangosir yn Aberaeron.

Cliciwch ar y poster i’w chwyddo