Hyfforddaint Arweinydd Ysgol Fforest Lefel 3

A oes gennych ddiddordeb i fod yn Arweinydd Ysgol Fforest? Bydd y cwrs yma’n rhoi’r sgiliau a’r hyder i chi arwain sesiynau awyr agored gyda phawb o oedran cyn-ysgol i oedolion. Byddwch yn dysgu sut i adeiladu tanau a chysgodfannau, adnabod coed a blodau a rheoli lle awyr agored yn gynaliadwy. Byddwch yn ysgrifennu Llawlyfr Ysgol Fforest eich hun yn benodol i’ch lle awyr agored a datblygu eich polisïau rheoli risg eich hunan. Bydd y cwrs yn eich darparu gyda syniadau ar gyfer gêmau a gweithgareddau addysgiadol ar gyfer pob oedran a gallu. Cysylltwch â RAY am fanylion o’r cwrs Arweinydd Ysgol Fforest nesaf.