Hyfforddaint Arweinydd Ysgol arfordirol Lefel 3

Mae’r cwrs 3 diwrnod Arweinydd Ysgol Arfordirol yn cynnwys y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i gynnal sesiynau awyr agored ar y traeth, gan gynnwys adeiladu tanau a chysgodfannau, pyllu creigiau, adnabod fflora a ffawna a chelf glan môr gan ddefnyddio defnyddiau naturiol. Byddwch yn datblygu eich Llawlyfr Ysgol Arfordirol yn benodol i’ch lleoliad ac yn datblygu polisïau rheoli risg a pheryglon. Gall y dull ysgol arfordirol gael ei ddefnyddio gyda phawb o oedran cyn-ysgol i oedolion a gydag amrediad o alluoedd.

Roedd y cwrs yn grêt, ac ame eisioes wedi helpu i gynnal gwell sesiynau yn yr Ysgol, cawsom un da ddydd Llun. Diolch yn fawr CC
‘Diolch am gwrs mor ffantastig’RKF