Dysgu’n yr Awyr Agored

Mae tystiolaeth ar gynydd am y manteision o dreulio amser yn yr awyr agored. Dewch draw i un o’n cyrsiau achrededig Agored Cymru ac ennill hyder a sgiliau wrth ddod yn gysylltiedig ac helpu gyda gweithgareddau awyr agored.

Mae cyrsiau sydd ar gael yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i wylio adar
 • Hyfforddiant Gwyliwr Bywyd Gwyllt:Adar môr
 • Hyfforddiant Gwyliwr Bywyd Gwyllt:Morfil,Dolffin a Morhwch
 • Natur-Deall eich Amgylchedd lleol: Anifeiliaid, Planhigion ac Adnoddau Naturiol
 • Defnydd Cynaliadawy o Adnoddau Naturiol
 • Dysgu, Chwarae a Datblygiad yn yr Awyr Agored
 • Sgiliau Ymarferol Awyr Agored
 • Cynorthwyo yn yr Ysgol Arfordirol
 • Cefnogi Dysgu, Chwarae a Datblygiad yn yr Awyr Agored
 • Ymarferwr Dysgu’n yr Awyr Agored
 • Arsylwi ac asesu dysgu’n yr awyr agored
 • Dysgu Sgiliau Ymarferol Awyr Agored