Croeso i RAY Ceredigion

Ray CeredigionYchydig eiriau am RAY …

Mae RAY Ceredigion yn elusen fach sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i gymunedau yng Ngheredigion trwy ddarparu gweithgareddau wythnosol sy’n magu hyder, yn datblygu cyfeillgarwch ac yn cryfhau’r gymuned. Ein nod yw gwella cyfranogiad iechyd a lles y rhai sydd fwyaf agored i niwed ac anfanteision, ac rydym yn cefnogi pob oedran a gallu. Mae RAY wedi’i leoli yn nhref harbwr Aberaeron, ym Mae hyfryd Ceredigion

 

Exciting News!

RAY Ceredigion have launched a new project and it’s open to adults and children of all ages:

RAY Play Project